Gezinsenergie steunt:

STICHTING STÉPHANOS
Stéphanos is een reformatorische organisatie en geeft diaconale hulp, waarbij het uitgangspunt de hulp aan de allerarmsten -weeskinderen- is. Om hen goed en blijvend te kunnen helpen is het echter belangrijk dat niet alleen zij, maar ook hun hele omgeving geholpen wordt. Daarom zijn onze activiteiten ingericht op de dorpscultuur.

GEZINNEN
De kinderen die in dit programma zijn opgenomen (op dit moment ongeveer 2.000) wonen in een gezin, vaak verre familie. Deze gezinnen kunnen niet in hun eigen onderhoud voorzien. Daar komt boven op dat zij ook moeten zorgen voor 1 of meerdere weeskind(eren) van familie. Deze gezinnen worden door een speciaal opgericht comité in samenwerking met de plaatselijke kerken beoordeeld of zij in aanmerking komen voor ondersteuning door Stéphanos.

Deze ondersteuning houdt onder andere in dat het weeskind binnen zo’n gezin kleding, een schooluniform en schoolmaterialen krijgt, zodat hij/zij naar school kan. De gezinnen worden door middel van het verlenen van een microkrediet en landbouwvoorlichting gestimuleerd zelf de kost te verdienen. Daarover leest u hieronder meer over. Daarnaast krijgen ze een Bijbel in hun eigen taal, een klamboe, zaad en kunstmest voor de tuin.

Gezinsenergie ondersteunt deze gezinnen. Wij doen dat in de vorm van het organiseren en sponsoren van ten minste 5 concerten in het eerste kwartaal van het jaar. Tijdens deze concerten wordt er gecollecteerd voor dit mooie project. Zo bieden wij onze klanten en andere belangstellenden een mooie avond uit met prachtige muziek van The Musix, zie www.gezinsenergie.nl/musix. Een absolute aanrader om ook in 2022 een concert bij te wonen!

MALAWI
Malawi is één van de armste landen ter wereld. Er zijn veel problemen zoals hongersnoden en ziektes. Één van de grootste problemen in Malawi is het grote aantal weeskinderen, namelijk rond de 2 miljoen! Veel van deze kinderen hebben hun ouder(s) verloren aan HIV/aids en zijn zelf ook besmet. Ze staan er nu alleen voor, ze hebben niemand die voor hen kan en wil zorgen.

OUTREACH
Het woord outreach komt van het Engelse ‘to reach out’, wat ‘uitreiken’ betekent. Het outreach programma bestaat sinds 2006. Onze doelgroep is (wees)kinderen en hun omgeving die in nood, pijn en eenzaamheid leven. In het Engels noemen we deze kinderen Orphans & Vulnerable children: Weeskinderen en kwetsbare kinderen (o.a. ziek en ondervoed). In de meeste gevallen zijn beide omschrijvingen van toepassing op de kinderen.

Meer informatie over Stéphanos en adoptie mogelijkheden is te vinden op www.stéphanos.nl >>