PRIJSPLAFOND

VOOR WIE IS HET PRIJSPLAFOND?

Het prijsplafond is voor iedereen met een kleinverbruikersaansluiting. Dit zijn voornamelijk huishoudens, kleinere bedrijven, verenigingen, stichtingen met een stroom en/of gasaansluiting. Het plafond is er voor iedereen, ongeacht of u een vast of variabel contract hebt. Liggen de tarieven van uw vaste contract onder het prijsplafond, dan blijft u vanzelfsprekend uw contracttarieven betalen. Het prijsplafond geldt niet voor locaties zonder verblijfsfunctie. Denk bijvoorbeeld aan een garagebox, aanlegsteiger of openbaar toilet. Het prijsplafond geldt voor uw basisverbruik. Dat is vastgesteld op 2.900 kWh elektriciteit en 1.200 m³ gas per jaar. Over dit verbruik betaalt u een maximaal tarief van € 0,40 per kWh en € 1,45 per m³, incl. BTW en Energiebelasting.

HOE WORDT HET PRIJSPLAFOND BEREKEND OP DE VOORSCHOTFACTUUR?

Op het eerste gezicht ziet de termijnfactuur er misschien wat vreemd uit. Hij klopt echter wel. Wij mogen van de overheid geen btw heffen over het kortingsbedrag van het prijsplafond. De eerste 4 bedragen vormen uw nieuwe maandtermijn inclusief prijsplafond en exclusief btw. Omdat daar het stukje korting vanwege het prijsplafond al in zit, mogen we niet over dat bedrag btw berekenen. Dat moeten we doen over het bedrag exclusief prijsplafond. Daarom is uw bedrag opgehoogd naar het bedrag zonder het prijsplafond. Dat hogere bedrag is puur vermeld omdat dat de grondslag is waarover BTW berekend moet worden. Daarover berekenen we dus 21% btw, en dat wordt opgeteld bij de 4 bedragen. Ingewikkeld, maar dit is het gevolg van overheidsbeleid. Op een andere manier komen bedrijven in de problemen om de factuur goed in te boeken. 

HOE WERKT DE VERDELING VAN HET VERBRUIKSPLAFOND MET MIJN JAARNOTA?

Het totale verbruiksplafond voor stroom en gas is verdeeld per maand. Daarbij is rekening gehouden met uw energieverbruik door het jaar heen. Zo is uw verbruik in de winter hoger dan in de zomer. Daarom is het verbruiksplafond in de winter hoger dan in de zomer.  

Op uw jaarnota verrekenen we het energieverbruik van het hele jaar met de termijnbedragen die u betaald hebt. Daarnaast berekenen we het verbruiksplafond tot het moment van uw jaarnota. Tot dit verbruik betaalt u de lagere prijs. Heeft u meer verbruikt? Dan betaalt u voor het verbruik boven het verbruiksplafond uw actuele tarieven, die wij maandelijks aan u communiceren. Na de jaarnota of eindnota (bij verhuizing of vertrek naar een andere maatschappij) begint u weer vanaf nul. Als u nog verbruiksplafond over hebt, dan kunt u dit niet meenemen.

Hieronder ziet u de verdeling van de verbruiksplafonds per maand voor stroom en gas. Via uw klantenportal kunt u, mits u een slimme meter hebt, inzien hoeveel u verbruikt, tot op dagbasis. Zo kunt u altijd volgen of u boven of onder het maandelijkse verbruik van het plafond uitkomt.  u komt dan niet voor verrassingen te staan.

Klik op de afbeelding om de tabel te vergroten.

Klik op de afbeelding om de tabel te vergroten.

IS GEZINSENERGIE GUNSTIG NU HET PRIJSPLAFOND ER IS?

Dat is het zeker, in het bijzonder voor 90% van onze deelnemers die de jaarnota in december ontvangen. Bij de jaarnota moet er een lijn getrokken worden, en kan eventueel "saldo" (wat u tot dat moment meer of minder verbruikt hebt dan het plafond) niet meer verrekend worden met de maanden daarna. Als u de jaarnota in december 2023 krijgt, dan heeft u dus het hele jaar de mogelijkheid om uw verbruik door de maanden heen te spreiden. We willen dit met een eenvoudig voorbeeld verduidelijken:

Het maximum gasverbruik voor het plafond voor januari 2023 is 221 m3. Stel dat deze maand zacht verloopt, en u verbruikt 150 m3. Als u een jaarnota zou krijgen per 1 februari, dan kunt u het "tekort" van 71 m3 niet meenemen naar andere maanden, want u begint weer op nul als u een jaarnota krijgt.

Stel dat u meer verbruikt dan 221 m3 in januari, dan wordt bij een overstap of jaarnota per 1-2 het meerdere afgerekend tegen het hogere markttarief. Ontvangt u geen jaarnota of eindnota op dat moment, dan kunt u het verschil nog verrekenen met andere maanden. Stelt u zich voor dat net als in 2020 de maand mei plotseling koud verloopt. Dan komt u met uw gasverbruik wellicht boven het volumeplafond van mei. Dat mag u dus compenseren met besparingen in eerdere maanden, zo lang u dus nog geen jaarnota ontvangen hebt!

Als uw jaarnota dus standaard pas in december 2023 komt, dan heeft u vrijwel het hele jaar maximale mogelijkheden om het plafond volledig te benutten, wat dus heel gunstig is. Gaat u verhuizen, wilt u de levering stoppen of vertrekt u? Dan valt er niet aan te ontkomen dat u weer vanaf nul verder gaat: een eventueel saldo (positief of negatief) vervalt dan. U begint dan daarna aan het tweede deel van uw prijsplafond. Dit is overheidsbeleid waar wij geen invloed op hebben.

Komt u met uw jaarverbruik boven het plafond uit?

 Dan kunt u erop rekenen dat we, net als in heel 2022, er alles aan zullen doen om de marktprijzen boven het plafond zo gunstig mogelijk te houden. U zit dus goed bij Gezinsenergie, of u nu boven of onder het plafond uitkomt.

HOE LANG GELDT HET PRIJSPLAFOND

Het prijsplafond geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

HOE WORDT HET PRIJSPLAFOND VERREKEND?

Het prijsplafond gaat per 1 januari 2023 in. De tarieven van het prijsplafond en verbruik van het verbruiksplafond zijn inmiddels bekend. We werken er nu hard aan om alles goed in onze systemen te krijgen. Er verandert namelijk nog meer: de btw op energie gaat van 9% naar 21%, de teruggave energiebelasting wordt verlaagd, en de energiebelasting op gas en stroom wordt verhoogd. Daarnaast actualiseren wij uw maandtermijn op basis van het meest recente standaard jaarverbruik. Het standaard jaarverbruik is het gemiddelde verbruik van de afgelopen 3 jaar, en staat geregistreerd bij uw netbeheerder.

WAT ALS IK MEER VERBRUIK DAN HET VERBRUIKSPLAFOND?

Over alles wat je boven de grens van het verbruiksplafond aan energie verbruikt, betaalt u de actuele tarieven die wij maandelijks aan u communiceren via onze nieuwsbrief.

Komt er ook een prijsplafond / compensatie voor mkb-bedrijven?

Voor energie-intensieve mkb-bedrijven komt er een speciale compensatieregeling, hierin is uw energiebedrijf geen partij. Deze regeling zal via het RVO gaan lopen. De Tegemoetkoming EnergieKosten (TEK) voor energie-intensieve mkb’ers is een regeling speciaal voor mkb-bedrijven die veel energie gebruiken. De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister en de jaaromzet is maximaal €50 miljoen. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 m3gas óf 50.000 kWh elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per m3gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op www.rvo.nl/tek is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld. Wij als leverancier hebben geen rol in deze regeling. De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kunt u nog geen TEK aanvragen. U kunt de eerste steun waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).