Wat is de postcoderoos?
EEN POSTCODEROOS IS...

Een postcoderoos is een verkorte aanduiding van een belastingregel met de naam “regeling verlaagd tarief”. Deze regeling stelt dat u kunt investeren in zonnepanelen bij u in de buurt: bijvoorbeeld op het dak van een ondernemer, een school of een kerk. Van uw investeringsdeel mag u het opgewekt vermogen salderen met uw verbruik. Via onze energienota ontvangt u direct de betaalde energiebelasting op stroom terug, tot aan uw eigen verbruik (met een maximum van 10.000 kwh). Ook deelt u mee in de opbrengst van de verkochte stroom via de coöperatie. Een belangrijke voorwaarde is dat u lid wordt van een coöperatie of VVE die eigenaar is van de installatie. de coöperatie zorgt dan voor het beheer en de bijbehorende administratie. U kunt investeren op projecten bij u in de buurt. Dat wil zeggen dat het project zich moet bevinden in het gebied van uw 4-cijferige postcode, of de aangrenzende postcodes. Let op: ook bedrijven mogen meedoen aan een postcoderoos!

EEN VOORBEELD

Stel, u koopt 8 paneeldelen in een project in uw postcodegebied die 3.500 kwh per jaar opwekken. U verbruikt zelf 4.000 kwh. Jaarlijks krijgt u over 3.500 kwh de volledige energiebelasting terug voor een periode van 15 jaar. Als de energiebelasting stijgt, neemt uw rendement automatisch toe. Gaat de energiebelasting dalen, dan neemt uw rendement af. In 2018 bedroeg de energiebelasting op stroom 12,65 cent per kwh. Daarnaast deelt u mee in de opbrengsten van de verkoop van de stroom. De stroom die opgewekt wordt, wordt verkocht aan Gezinsenergie, en kan aan u terug geleverd worden. En zo is de cirkel weer rond! Gemiddeld kunt u 6% tot 8% rendement maken op uw geïnvesteerd vermogen.

WAAROM ZOU U DIT DOEN?

Allereerst omdat u bijdraagt aan duurzame opwekking van stroom door middel van zonnepanelen. Daarnaast heeft u met een postcoderoos geen last van:

  • Schaduwen op je dak waardoor het niet rendabel is
  • Ontsierende panelen op je prachtige pannendak
  • Verbiedingen omdat je in een monument woont of beschermd stads- en dorpsgezicht
  • Onderhoud dat u elk jaar zelf moet doen
  • Verhuizen van panelen

Een ander groot voordeel is dat de regeling door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd is. De salderingsregeling wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld door de minister, en er is al sprake van dat deze op termijn versoberd gaat worden. Ten slotte is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om met elkaar zulke projecten in uw buurt van de grond te krijgen!

GEZINSENERGIE & POSTCODEROZEN

Gezinsenergie is reeds in gesprek met diverse dak eigenaren voor het opzetten van postcoderozen. We streven ernaar dat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om in zijn of haar buurt te participeren in een postcoderoos. Als een project gerealiseerd wordt, werken wij samen met Zonland. Zonland is een energiecoöperatie met als doel om meer zonne-energie in Nederland te introduceren. Zonland zorgt voor de installatie, de administratie en het onderhoud gedurende 15 jaar lang. 

Wilt u ook bijdragen aan een duurzame toekomst en heeft u interesse in het participeren op een project bij u in de buurt, of heeft u zelf een dak of land beschikbaar? Vul het formulier in en onze Accountmanager Duurzame Energie neemt spoedig contact met u op.


VUL VRIJBLIJVEND HET FORMULIER IN