Tarief januari 2023 & prijsplafond

In de afgelopen dagen zijn met name vanwege het kouder wordende weer de marktprijzen voor gas en stroom weer gestegen. Dat hoeft voor u geen probleem te zijn. Als het prijsplafond doorgaat, betaalt u in 2023 over 2900 kWh aan stroom een maximum prijs van 0,40 cent inclusief btw en energiebelasting. 

Voor gas betaalt u over 1200 m³ een maximum prijs van 1,45 EUR per m³, inclusief btw en energiebelasting.  De stijgende marktprijzen worden o.a. veroorzaakt door het kouder wordende weer, alsook door de verhoging van de BTW van 9% naar 21%. Daarnaast gaat de overheid naar verwachting de energiebelasting fors verhogen. In onze berekening van het tarief hebben we deze verhoging reeds meegenomen, waarbij we dus nog een klein voorbehoud moeten maken in verband met de definitieve vaststelling. De ervaring leert dat dit meestal niet meer wordt aangepast, en daarom vinden wij het wel transparant om alvast te rekenen met deze verhoogde energiebelastingen.

Deze prijzen liggen hoger dan de maand december vanwege bovengenoemde redenen. Ze liggen gemiddeld echter nog flink lager dan wat tot nu toe door andere maatschappijen bekend is gemaakt. Zoals gezegd krijgen weinig mensen daadwerkelijk met deze tarieven te maken, als het prijsplafond doorgaat. Wij blijven per maand voor u inkopen.