Jaarnota

De jaarnota kan 2 uitkomsten hebben: u krijgt een bedrag terug of u moet een bedrag bijbetalen. Als u een bedrag terugkrijgt, dan wordt dit bedrag binnen 5 weken aan u uitbetaald. Moet u een bedrag bijbetalen? Dan wordt dit bedrag binnen 5 weken geïncasseerd. 

Er vindt geen verrekening plaats met nieuwe maandtermijnen. We vragen u dan ook de maandtermijn van januari niet te storneren mocht u net een jaarnota gehad hebben met een negatief bedrag.

Heeft u geen slimme meter? Dan ontvangt u een verzoek om uw meterstanden door te geven. We vragen u vriendelijk om zo snel mogelijk gehoor te geven aan dit verzoek, zodat ook uw jaarnota tijdig opgesteld kan worden.