zonnepanelen

Gezinsenergie en zonnepanelen

Er is veel in het nieuws geweest dat leveranciers niet meer dezelfde prijs kunnen bieden voor teruglevering als voor levering. Dit komt door de enorme toename van zonnepanelen in Nederland. Iedereen levert op dezelfde tijd stroom terug aan het net. De prijs die de leverancier daarvoor krijgt, is dan vaak heel laag of zelfs negatief. 

Er zijn leveranciers die een heffing in rekening brengen van 10 tot 25 EUR per maand. Ook onze leverancier herkent ook deze problematiek. Wij hebben echter afgesproken dat er voorlopig niets verandert aan de zeer gunstige regeling die wij hebben: u ontvangt nog steeds de prijs terug die u ook per kwh betaalt. Dit geldt voor alle variabele klanten en voor alle vaste contracten die afgesloten zijn voor 31-8-2023.  Het enige dat we momenteel niet kunnen bieden is een vaste prijs van een jaar voor elektriciteit, als u zonnepanelen hebt. Echter, dat is niet erg: de prijs is voor u toch minder belangrijk dan de gasprijs, en u betaalt (en ontvangt) iedere maand het beste tarief, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Er is echter nog iets om rekening mee te houden. Er wordt vaak gesproken over salderen. Salderen betekent dat u tot aan uw eigen verbruik de energiebelasting terug krijgt van de overheid. Zo kunt u een overschot in de zomer compenseren met uw verbruik in de winter. Tot en met eind 2024 blijft deze regeling van kracht: voor iedere kWh die u teruglevert, ontvangt u 100% de energiebelasting terug, tot aan uw eigen verbruik. Op dit moment is dat 0,15245 EUR per kWh. Vanaf 2025 wordt de regeling langzaam afgebouwd.

Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan ontvangt u over het meerdere de prijs die u betaald hebt, incl btw, maar dus exclusief de energiebelasting. Een leverancier mag geen energiebelasting teruggeven over netto verbruik. Dit betekent dus ook dat op het moment dat wij de jaarnota opmaken, we bekijken of er een overschot of tekort is. Als wij de jaarnota voor een klant met zonnepanelen eerder moeten maken, bijvoorbeeld door vertrek of emigratie en dergelijke, waardoor de klant bijvoorbeeld een paar wintermaanden mist, dan pakt de afrekening ongunstig uit: de kans is dan groot dat de klant netto teruglevert, en dan loopt de klant dus behoorlijk wat geld mis.

Wij zouden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nog vragen? Mailt u gerust onze klantenservice: ze zijn te bereiken via klantenservice@gezinsenergie.nl