Maak een keuze betreft uw lening

Beste deelnemer,
Op deze pagina kunt u kenbaar maken of u de verstrekte lening wilt verlengen voor de duur van 1 jaar tegen een rentepercentage van 3%, of dat u de lening wenst te beëindigden. We ontvangen uw keuze graag uiterlijk op 15 november 2021.